Ege Eğitim Vakfı Okulları

Her öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak eğitim programımızın ana hedefidir.

Dünyaya yön veren LİDER bireyler

Dünyayı anlayan ve gerçek yaşam becerisiyle örülü aktif iletişim kurabilen 21. yüzyılın dünya vatandaşları burada gelişiyor..

Başarılarımız

EGEVLİ OLMAK

Öncü bir okul olmak ve hep bir adım ötesini kurgulamak için bilimsel konulara uygun içeriklerle yaşayarak öğrenen, öğrendiğini hayata geçiren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Gelişen ve sürekli dönüşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim sistemiyle insanlığın geleceğinde söz sahibi olabilecek, tüm dünya ile rekabet edebilecek, nitelikli bilgi ve birikime sahip, yeniliklere yön veren lider bireyler yetiştiriyoruz. Dünyayı anlayan ve gerçek yaşam becerisiyle örülü aktif iletişim kurabilen 21.yy’ın dünya vatandaşları burada gelişiyor.

KAMPÜSTEN HABERLER VE DUYURULAR