EGE’Lİ OLMAK

Ege Eğitim Vakfı Okulları, öğrencinin merkezde yer aldığı, gerek akademik gerek sosyal açıdan gelişen, evrensel ve ulusal değerleri birlikte özümseyen, Atatürk ilke ve değerlerini kavrayan bireyler yetiştirmek amacıyla günümüz Türk eğitim sisteminde yeni bir nefes olmak için 2017 yılında kurulmuştur.

Bireylerin toplum içerisinde gerek kendisine gerek çevresine sağlayabileceği fayda öncelikle iyi karakter, arkasından da çalışkan bir birey olmasıyla ilgilidir. Sadece başarı odaklı bir anlayışla öğrencilerimizi yetiştirmiyoruz. Eminiz ki çalışkan olmanın bir doğal sonucu da başarıdır. Bu nedenle Ege Eğitim Vakfı Okullarında öğrencilerimizin çok yönlü, üreten ve yönetebilen çalışkan bireyler olmalarını hedefliyoruz.