Anaokulu

Anaokulu, 4 yaş ve 5 yaş sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48-68 aylık çocukların kaydı yapılır. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. Kayıt sürecimiz aşağıdaki gibidir.

a-Veli ile görüşülerek Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması
b-Belirlenen gün ve saatte ailenin öğrenci ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması.
c-Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşmeler ve testler yapması gerekir.
Rehberlik öğretmeninin gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencinin okula kaydı konusunda karar açıklanır. Kabul alan öğrencinin ailesi Veli İlişkileri Uzmanımız ile görüşerek kayıt sözleşmelerini oluşturup kesin kaydını gerçekleştirebilir.

İlkokul

İlkokulların birinci sınıfına, eğitim öğretim dönemimin Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı gerçekleşebilmektedir. Ek olarak 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kayıtları yapılabilmektedir. Yaş olarak kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirilebilir ya da kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Kayıt sürecimiz aşağıdaki gibidir.

a-Veli ile görüşülerek Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması
b-Belirlenen gün ve saatte ailenin öğrenci ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması
c-Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşmeler ve testler yapması gerekir.
Rehberlik öğretmeninin gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencinin okula kaydı konusunda karar açıklanır. Kabul alan öğrencinin ailesi Veli İlişkileri Uzmanımız ile görüşerek kayıt sözleşmelerini oluşturup kesin kaydını gerçekleştirebilir.

Ortaokul

Ege Eğitim Vakfı Okulları İlkokulu’nda öğrenim görmüş veya dışarıda herhangi bir ilkokulda eğitimini tamamlayarak okulumuza kayıt olmak isteyen öğrencilerin okula kabulü akademik ve sosyal gelişimsel özelliklerine bağlıdır. Ortaokul kayıt süreçlerimiz aşağıdaki gibidir.

a-Veli ile görüşülerek Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması
b-Belirlenen gün ve saatte ailenin öğrenci ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması
c-Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşmeler ve testler yapması gerekir.
d-Kayıt olmak isteyen adaylar Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden seviye belirleme sınavına tabi olurlar.
e-Kontenjan uygunluğunun olması durumunda ara sınıflara başvuran öğrenciler, yukarıdaki sürece dahil edilir.
Rehberlik öğretmeninin gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler ve uygulanan akademik seviye belirleme sınavı doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencinin okula kaydı konusunda karar açıklanır. Kabul alan öğrencinin ailesi Veli İlişkileri Uzmanımız ile görüşerek kayıt sözleşmelerini oluşturup kesin kaydını gerçekleştirebilir.