ORTAOKUL

Okulumuzdaki eğitim öğretim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları görsel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Öğrenci merkezli ve yapılandırıcı sınıf modelinin esas alındığı Ege Eğitim Vakfı Okulları Ortaokulunda, öğrencimiz bireysel olarak ya da küçük gruplarda çalışır, problem çözme, görüşlerini paylaşma, bilgi toplama ve analiz etmede ortak kararlara varılır. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin çalışmalarını takip eder ve onlara yol gösterirler. Öğrenim etkinliklerimizin bilgi, duygu dünyası ve eylem biçimleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Kurum olarak akademik mükemmelliğe inanıyoruz çünkü tanınmış lise ve saygın Üniversitelere girmenin önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda sınavlar Türk eğitim sisteminin göz ardı edilemez bir gerçeğidir. LGS sınavı hazırlık çalışmalarımız 5.sınıftan itibaren sistematik olarak başlamaktadır ve devamındaki her seviyede yoğun olarak devam eder. Birçok kaynaktan beslenen öğrencilerimiz yıl içerisinde birçok sınava ve Türkiye geneli ölçme değerlendirme sınavlarına katılım sağlayarak hedeflerine doğru adımlarla yaklaşmaktadır.

Yabancı dil eğitimimizde yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca seçmeli ders olarak verilmektedir. Yabancı dil eğitimimizde iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye odaklı öğrenme, farklı araştırma teknikleri ile bireysel ve grup sunum yeteneklerini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir.

Her öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak eğitim programımızın ana hedefidir.