ANAOKULU

Gelişimin en hızlı olduğu yıllar, yaşamın ilk altı yılıdır. Bu yıllarda edinilen bilgi ve becerilerin etkisi hayat boyu devam etmektedir. Ancak doğru bir eğitim programı ile bu yıllara sağlıklı bir şekilde yön verilebilir. Bu yıllarda çocukların beyinsel gelişimi de oldukça hızlıdır ve bu dönem beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Çocuğun ne kadar araştırabileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ona sunduğu imkanlarla ilgilidir. Bu süreçte okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin kaliteli olması ise uygulanan programın niteliği ile ilişkilidir.

Öğrenmeyi yaşamı boyunca devam eden bir süreç olduğunu özümseyen, yaratıcı, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, problem çözme becerisi gelişmiş, özgüven sahibi, soran ve sorgulayan, bilimsel değerleri benimseyen bir eğitim anlayışıyla donatılmış lider öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Anaokulu programımızda yabancı dil edinimi önceliklerimizin başında yer almaktadır. Öğrencilerimizin farklı kültür ve diller ile erken yaşta tanışması amacıyla ve 4 yaştan itibaren İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim almaya başlamaktadır.

Ege Eğitim Vakfı Okulları Anaokullarında, çocuğu merkeze alan, onu gelişiminin her alanında destekleyen, sarmal ve dünyada uygulanan farklı eğitim modelleri örnek alınarak özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.